FAQ -

frequently asked questions

Regnskabsaflæggelse kan være en kompliceret affære.

Hvad er kravene i forhold til revision? Og hvilke krav stiller Årsregnskabsloven til indholdet af en årsrapport?

Og så har vi slet ikke nævnt skattereglerne endnu!

Vi møder rigtig mange mennesker som stiller mange forskellige spørgsmål. Men der er også nogle spørgsmål som går igen.

Vi har nedenfor vist og besvaret de spørgsmål vi får flest af, vi håber at svarene kan hjælpe dig på vej til at få styr på økonomien.

Besvarer nedenstående ikke dit spørgsmål så ring eller skriv til Nemindberet™. Vi hjælper dig gerne videre ud fra den filosofi,

at har du først oplevet fordelene ved Nemindberet™ så bliver du hos Nemindberet™.

Har du flere spørgsmål end nedenstående samling kan svare på?

Du er velkommen til at sende os en besked.

Kontaktformular findes ved at klikke her

De her spørgsmål kommer ofte

Hvilke krav er der til revision af årsrapporten?


Følgende regler gælder: Selskaber som ikke i to på hinanden følgende år -overskrider en omsætning på 8 mio. kr., -har en balancesum på 4 mio. kr. -samt 12 ansatte, ...kan fravælge revision. Revisionen fravælges på den ordinære generalforsamling.
Kan et holdingselskab fravælge revision?


Fra og med 1. januar 2013 er også holdingselskaber omfattet af muligheden for at fravælge revision, så længe koncernen samlet set ikke overskrider beløbsgrænserne.
Hvordan afmelder man revisionen?


Afmeldelse af revision skal ske på selskabets ordinære generalforsamling. I årsrapporten for det foregående år skal der under ledelsespåtegningen anføres, at revision er fravalgt for det kommende år og at ledelsen anser betingelserne herfor for opfyldt. På selskabets ordinære generalforsamling besluttes det, at selskabet fravælger revision, hvorefter selskabets vedtægter tilrettes. Revisor skal herefter afmeldes hos Erhvervstyrelsen.
Hvad er indsendelseskravene for henholdsvis årsrapporten og selvangivelsen?


Årsrapporten skal være indsendt til Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Selvangivelsen skal være indsendt senest 6 måneder efter indkomstårets udløb. Afleveres årsrapporten ikke til tiden modtager selskabets ledelse en rykker fra Erhvervsstyrelsen med en ny dato samt en dato for overbringelse til tvangsopløsning. Overholdes denne dato ikke påløber der bøder til selskabets ledelse. Indleveres årsraporten ikke inden den sidste frist overbringes selskabet til tvangsopløsning. Indsendes selvangivelsen ikke inden de 6 måneder modtager selskabets ledelse en bøde. Maksimalt kr. 5.000. Herefter vil SKAT ansætte selskabets indkomst skønsmæssigt.
Hvad betyder det for mig, at der ikke længere er revision af min årsrapport?


Fravælger virksomheden revision, udvidet gennemgang og review betyder det, at der ikke længere vil være en uafhængig gennemgang af selskabets årsrapport. Vi anbefaler, at man altid nøje overvejer fravalg af revision med sin revisor.

 

Nemindberet ApS

Algade 50, 2..tv.

DK-4000 Roskilde

CVR. nr.: 40788484

Vi har fravalgt vores åbne telefonbetjening, for at kunne holder de skarpe priser til dig. Udfyld kontaktformularen - Klik her - eller send os en mail. Vi kontakter dig.

  • LinkedIn Social Ikon
  • Facebook

Du kan stole på os, vi sælger ikke dine personlige data.

Klik på nedenstående link, hvis du er til

"livrem & seler"