IVÆRKSÆTTERSELSKAB - IVS

Iværksætterselskaber afskaffes

Fra den 15. april 2019 var det slut med at stifte nye iværksætterselskaber (IVS).

De eksisterende iværksætterselskaber skal enten omdannes eller lukkes.

Kontakt os for en løsning i forbindelse med lovpligtig omregistrering fra IVS til ApS

Læs mere herunder og/eller kontakt os for en snak om lige netop dine forhold og muligheder.

Pris:  Afhænger af den enkelte sag 

Nedsættelse af kapitalkravet for anpartsselskaber

Kapitalkravet for anpartsselskaber nedsættes fra kr. 50.000 til kr. 40.000. Der er ingen ændring i kapitalkravet for aktieselskaber, hvor kapitalkravet fortsat er kr. 400.000. Baggrunden for nedsættelsen af kapitalkravet er blandt andet, at man i forbindelse med afskaffelsen af iværksætterselskaber vil gøre det nemmere for iværksættere at stifte et selskab.

Hvad med allerede registrerede iværksætterselskaber?

Alle nuværende registrerede iværksætterselskaber skal være omregistreret til et anpartsselskab indenfor to år efter lovens ikrafttræden. Såfremt det ikke sker indenfor de to år, kan Erhvervsstyrelsen beslutte at sende iværksætterselskabet til tvangsopløsning. Erhvervsstyrelsen vil – hvis ikke omregistrering er sket inden de to år – give en frist, for at omregistreringen bliver gennemført. En eventuel tvangsopløsning kan medføre øget omkostninger til en likvidator (udpeget advokat af Skifteretten), som skal tiltræde genoptagelse og omregistrering af iværksætterselskabet, hvis selskabet kommer under tvangsopløsning. I det tilfælde, hvor der ikke er tilstrækkelig kapital i iværksætterselskabet til at omregistrere til et anpartsselskab (i løbet af de to år), skal der fortages yderligere kapitalindskud. Indskud kan ske kontant eller – hvis det sker i forbindelse med omregistreringen – som apportindskud (indskud af andre værdier end kontanter).

 

Et iværksætterselskab skal altid først omregistreres til anpartsselskab. Det kan ikke direkte omdannes til andre selskabsformer, herunder aktieselskab eller partnerselskab.

Opsparing af 25% af årets overskud

Iværksætterselskaberne har efter de oprindelige regler været forpligtet til at opspare 25% af årets overskud. Disse regler fremgik af Årsregnskabslovens § 35 c. Denne bestemmelse er nu ophævet. Det er dog stadig et krav, at der sker opsparing af 25% af årets overskud, indtil omregistrering er gennemført. Reglerne fremgår nu af den netop vedtagne lov, og her fremgår det, at opsparing skal ske indtil selskabskapital og opsparingsreserve tilsammen udgør kr. 40.000.

Omregistreringen

Som udgangspunkt skal en omregistrering fra IVS til ApS ledsages af en erklæring fra en godkendt revisor. Revisor skal i sin erklæring anføre, at kapitalen på minimum kr. 40.000 er til stede.

Der er dog indført den lempelse, at der ikke skal være en erklæring fra en godkendt revisor, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

Betingelserne er:

  • årsregnskabet er forsynet med en revisionspåtegning eller en erklæring om udvidet gennemgang uden modifikationer af konklusionen (forbehold)

  • iværksætterselskabets seneste reviderede årsregnskab udviser en selskabskapital og reserver, som kan overføres til selskabskapitalen, på samlet minimum kr. 40.000

  • det reviderede årsregnskab er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling forud for generalforsamlingens beslutning om omstrukturering

  • årsregnskabets balancedag ikke ligger tidligere end 5 måneder forud for beslutningen om omregistrering, dvs. følger selskabet kalenderåret, skal beslutningen være sket senest den 31. maj efter regnskabsårets afslutning

  • Et det centrale ledelsesorgan offentliggør en erklæring om, at selskabskapitalen er til stede på beslutningstidspunktet (offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system, senest samtidig med at omregistreringen registreres eller anmeldes til registrering

Den praktiske betydning af reglerne

Den praktiske betydning af reglerne er fx, at man sagtens kan fortsætte med sit iværksætterselskab i de kommende to år, uden at gøre noget. Om to år bliver man dog nødt til at foretage omregistreringen. De nye regler betyder dog også, at hvis du som iværksætter ønsker et nyt selskab, vil det alene være muligt at få et selskab, hvis der etableres et anpartsselskab med en minimumskapital på kr. 40.000.

Iværksætterselskab under tvangsopløsning – genoptagelse?

Hvis der efter lovens ikrafttræden sker det, at et iværksætterselskab sendes til tvangsopløsning, vil en genoptagelse være betinget af, at selskabet omregistreres til et anpartsselskab. Iværksætterselskabet kan fx blive sendt til tvangsopløsning som en konsekvens af manglende indsendelse af årsrapport, manglende registrering af reelle ejere eller overskridelse af 2-årsfristen.

Har du et spørgsmål?

Vi har fravalgt vores åbne telefonbetjening, for at kunne holder de skarpe priser til dig. Udfyld kontaktformularen  herunder - eller send os en mail. Vi kontakter dig.

 

FÅ ET TILBUD

Læs nedenstående før du sender...

Persondata - Hvorfor og hvordan?

Idet du udfylder vores kontaktformular, giver du hermed samtykke til, at Nemindberet må registrere og opbevare dine persondata (det drejer sig om dit navn, e-mail, telefonnummer og evt valgfrit også dit CVR nummer). Alternativt, hvis du ikke ønsker at anvende kontaktformularen, så kan du altid ringe til os.

Det er os ved Nemindberet der er dataansvarlig. 

(vores kontaktoplysninger, såsom CVR nummer, e-mail og telefonnummer, finder du på denne hjemmeside).

Formålet med at registrere dataene er at vi hurtigt og nemt kan kontakte dig, så du sikkert og nemt i samarbejde med os,  kan få styr på økonomien.

Du har ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan gøres ved at kontakte os per mail eller telefon.

I forbindelse med afmeldelsen slettes dine oplysninger i vores system.

Du har ret til at få rettet i de oplysninger, vi har om dig, hvis de måtte være forkerte - og du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig (navn, email, telefonnummer og evt valgfrit CVR nummer). Det kan ske ved at kontakte os på telefon eller mail.

I tilfælde af at aktiviteterne i revisionsvirksomheden overdrages til tredjemand, giver du dit samtykke til, at tredjemand må kontakte dig på samme vilkår, som fremgår af disse betingelser. Herved sikres det, at du fortsat kan blive godt betjent. Tak for du læste med - helt til slut.

 

Nemindberet ApS

Algade 50, 2..tv.

DK-4000 Roskilde

CVR. nr.: 40788484

Vi har fravalgt vores åbne telefonbetjening, for at kunne holder de skarpe priser til dig. Udfyld kontaktformularen - Klik her - eller send os en mail. Vi kontakter dig.

  • LinkedIn Social Ikon
  • Facebook

Du kan stole på os, vi sælger ikke dine personlige data.

Klik på nedenstående link, hvis du er til

"livrem & seler"